GDPR - General Data Protection Regulations, er EUs personvernforordning, som trådte i kraft i mai 2018. 
Med bakgrunn i denne forordningen, har Fana Mannskor utarbeidet egne rutiner for håndtering av personopplysninger. Her beskrives hvilke personopplysninger som innhentes, og hvordan Fana Mannskor behandler disse opplysningene. Registreringsskjema og samtykkeerklæring er også utarbeidet.

Signerte samtykkeerklæringer oppbevares av korets Web-ansvarlige.