Album 3

Album 3, innspilt i Fana kirke i 1983, er viet til Fana Mannskors kirkelige repertoar. Selv om koret ikke var tilknyttet kirken, så ble repertoaret nødvendigvis påvirket av at dirigenten, Sigmund Skage, var organist i Fana kirke. Her finner vi også mange sanger som fremdeles synges av Fana Mannskor.

1. Jeg løfter opp til Gud min sang (Folketone fra Fana, arr. Valter Aamodt)
2. Min Gud, hvi har du forlatt mig? (Ingebret Haaland, arr. Valter Aamodt)
3. Aa hjelp meg du (Ingebret Haaland)
4. I Himmelen, i Himmelen (Melodi fra Opdal, arr. Catharinus Elling) Solist: Torolv Skage
5. En hustavle (Henrik Lyssand)
6. Agnus Dei (August Søderman)
8. Sanctus (Franz Schubert)
9. Herlighetens Herre! (Folketone, arr. Sigurd Islandsmoen)
11. Judex (Charles Gounod - Av "Mors et Vita")
12. Morte Criste (Emrys Jones)
13. I en klosterhage (A. W. Ketelby)
14. Til Gloria (Franz Schubert)

 Denne innspillingen er tilgjengelig både på vinyl og som CD. Ta kontakt på post@fanamannskor.no