Vaksiner er kommet, men våre aktiviteter vil inntil videre være begrenset av smittevernrestriksjoner. 

Vår 2021 Detaljer: Se Terminliste (Vedlegg)
  Øvingene 5. og 12. januar, samt Nyttårskonsert den 17. januar, er alle avlyst p.g.a. smitteverntiltakene.
Første øving blir (forhåpentligvis) 19. januar.