NB: ØVINGER AVLYST DEN 10. OG 17. NOV!

Øvingene på Stend i høst gjennomføres under strenge smittevernbestemmelser!

Det er planlagt konserter og opptredener i høst, men med forbehold om at smittevernreglene gjør det mulig å gjennomføre dem. 

Høst 2020 Detaljer: Se Terminliste (Vedlegg)