23. september Seminar
11. november Årsfest
23. - 27. nov Julemarked
2. desember Solidaritetskonsert, Fana krk
19. desember Juleavslutning