10. juni Konsert, Loddefjord krk. Arr: Loddefjordkoret
18. juni Sommeravslutning
20. august Oppstart høstsemester
14. september Seminar (Liland eller Stend)
8. oktober Høstferie - ingen øving
19-20. oktober Høstkonsert i Grieghallen
22. oktober Medlemsmøte og øving
3. november Høstkonsert
9. november Årsfest
21-25. november Julemarked