Vaksiner er kommet, men våre aktiviteter vil inntil videre være begrenset av smittevernrestriksjoner. 

Vår 2021 Detaljer: Se Terminliste (Vedlegg)
  Konserter, aktiviteter og denslags utsettes inntil videre.
Øving hver tirsdag kl 20:00 på Zoom.
9. mars Årsmøte (digitalt)