19. okt Vanlige øvingstider gjenopptas, dvs 19:15 til 21:45
12. nov Jubileumsfest
17. - 22. nov Julemarked
28. nov Jubileumskonsert