Vaksiner er kommet, men våre aktiviteter vil inntil videre være begrenset av smittevernrestriksjoner. 

17. aug Oppstart høstsemester. Stend, kl 19:30
25. sep Seminar på Stend, kl 10:00
Høst 2021 Detaljer: Se Terminliste (Vedlegg)