Medlem av
Norges Korforbund

Fana Mannskor

Historie

 

Fana Mannskor hører hjemme i Bergen, og ble etablert i 1941 i Fana. I møteboka til Fana Mannskor står det på første side:

"På initiativ fra endel ungdommer her i kretsen, blev der startet et mannskor i Fana. Det var en tanke som lenge hadde ulmet i manges sinn, og når den nu blev satt ut i livet var det til glede for mange. Formålet var å fremme sangen i bygda, for gjennom sangen skal vi finne frem til hverandre, og glede hverandre med sangen som alltid forynger. Med dette for øyet startet vi Fana Mannskor."

Noe av bakgrunnen for opprettelsen av koret er også å finne i Fana Ungdomslag, hvor man var bekymret for at NS-myndighetene kunne komme til å skape problemer for ungdomslaget. Fana Ungdomslags formann Svein Simonsen tok derfor initiativ til opprettelsen av Fana Mannskor, slik at dette kunne overta noe av ungdomslagets funksjoner. Dette skjedde da også i 1942, da NS innsatte sitt eget styre i ungdomslaget, med kollektiv utmeldelse blant medlemmene som resultat.

StendKorets utvikling gjenspeiler et sangermiljø som har opplevd både medgang og motgang. I de tidligste årene var solidaritet og nasjonalfølelse naturlige og styrkende faktorer for koret. I 50-årene begynte koret på den første av mange konsertturnèer, og i 70-årene fremsto koret som et av de beste mannskorene i Norge. I den tiden vant koret flere nasjonale konkurranser. Fana Mannskor har gitt konserter i katedralen i Coventry, Karlskirche i Wien, Mathiaskirken i Budapest, og i de norske kirkene i London og Brooklyn. Koret har videre deltatt flere ganger i Festspillene i Bergen med eget program, med profesjonelle artister, deltatt i konserter med Bergen Filharmoniske Orkester, og fremført verker med Opera Bergen.

Reisevirksomheten i Fana Mannskor har vært svært omfattende gjennom årene, både i Norge, og til utlandet. Listen over reisevirksomheten er lang, og på alle reisemålene ble det holdt konserter og opptredener, og vennskapsbånd ble knyttet. Noen av disse båndene er der fremdeles.

1950: Danmark
1959: Wales
1966: Finland (Åland)
1969: Wales
1972: Tyskland
1975: USA
1978: Tyskland
1979: USA
1984: Østerrike
1988: Nord-Norge
1989: USA
1991: Tyskland
1993: England
1998: Den Tsjekkiske Republikk og Ungarn
2004: Estland
2007: St.Petersburg, Russland
2011: Island
2015: Østerrike (Wien og Klosterneuburg)
2017: Kraków, Polen

Sigmund Skage var dirigent og musikalsk leder for Fana mannskor i de første 46 årene av korets levetid. Han ble etterfulgt av Asbjørn Flåm (1988-1990), Asbjørn Devik (1990-1995), Annlaug Hus (1995-1999), Tone Kolaas (1999-2000), og Jon F. Blichfeldt fra høsten 2000 til 2004. Amund Dahlen var dirigent fra 2005 til 2011, og fra høsten 2013 til sommeren 2015. Den største delen av 2012 var Marius Dale Romslo dirigent i Fana Mannskor, og Liv Skoglund i første halvår 2013.
Fra høsten 2015 er Bjørn Bergmann dirigent for Fana Mannskor.

Bergmann er født i 1968, i Sykkylven på Sunnmøre. Han har utdannelse fra Griegakademiet, og tilleggsutdanning innen musikkpedagogikk og korledelse. Han har også vært sanger i Bergen domkantori, under Magnar Mangersnes. Mange vil kjenne ham fra korcruise med hurtigruta, og som seminarleder. Han har dirigert flere kor og korps i Bergen og omegn de siste 25 årene. Bergmann er til daglig ansatt som kantor i Ytre Arna kirke, og pianopedagog i Lindås Kulturskole. Han trakterer selvsagt orgel og piano, men også andre instrumenter. Vi gleder oss.

Oversikten over korets formenn gjennom tidene er ikke preget av den samme kontinuitet, selv om man også her finner noen med lang funksjonstid, og flere perioder som korets fremste tillitsvalgte:

1941-1944  Hallvard Sæbø
1944-1946  Mathias Ravn
1946-1947   John Hordnes
1947-1961  Hilmar Bjånesø
1961-1964   Arnfinn Hovland
1964-1970   Hilmar Bjånesø
1970-1974   Harald Bjånesø
1974-1975   Ragnar Hauge
1975-1977   Anders Søvik
1977-1980   Arnfinn Hovland
1980-1984   Ludvig Korsøen
1984-1986   Ragnar Hauge
1986-1993   Egil Hope
1993-1995   Kåre Borge
1995-1996   Per B. Ivarsen
1996-2000   Sigbjørn Bjånesø
2000-2002   Per B. Ivarsen
2002 (jan-aug)   Gunnar Valland
2002-2004   Sigurd Rydland
2004-2005   Roger Mathisen
2005-2009   Finn Solheim
2009-2011   Svein Hillesøy
2011-2013  Páll Snorrason
2013-2014  Rune Tyse Helland
2014-2015  Svein Hillesøy
2015-2017  Johan-Henrik Wolff
2017-2018  Lars M. Pedersen
2018-  Kjetil Motys